עירית דוידוביץ
עירית דוידוביץ
מנהלת
פרח דוד
פרח דוד
מזכירה
עמרי מחבוש
עמרי מחבוש
מנהל תחזוקה
אסף יחיא
אסף יחיא
לבורנט טכני
רותי בן שמעון
רותי בן שמעון
לבורנטית מדעים
דורית דוכובני
דורית דוכובני
לבורנטית מדעים
סמדר דנוך
סמדר דנוך
עובדת נקיון
רוזנה צברי
רוזנה צברי
עובדת נקיון
דנה קורן
דנה קורן
עובדת נקיון
דוד מולו
דוד מולו
אב בית אחה"צ