אשכול הפיס מהווה סביבת למידה ייחודית, אסתטית ומעצימה להפעלת פרויקטים חדשניים ותוכניות העשרה ומצוינות בתחומי המדע, הטכנולוגיה והאמנויות ברמה בית ספרית, עירונית וארצית

למידע נוסף